ZŠ a MŠ Solenice

Zjednodušené vykazování pro ZŠ a MŠ Solenice

Zjednodušené vykazování pro ZŠ a MŠ Solenice

Realizace projektu byla zahájena dne 3. 10. 2016 a bude ukončena dne 2. 10. 2018.

Projekt reg.  č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003600 „Zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ Solenice“ je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích v ZŠ a MŠ Solenice.

Realizace projektu byla zahájena dne 3. 10. 2016 a bude ukončena dne 2. 10. 2018.  Náplní projektu budou tyto aktivity:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti Čtenářská gramotnost
  2. Nové metody ve výuce na ZŠ
  3. Čtenářský klub a Klub zábavné logiky pro žáky ZŠ
  4. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  5. Personální podpora MŠ – sociální pedagog a chůva
  6. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti Čtenářská a Matematická pregramotnost a Specifika práce s dvouletými dětmi
  7. Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv
Datum vložení: 28. 5. 2022 21:40
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2022 21:40